Jurassic Shark 3: Seavenge (2023)

Jurassic Shark 3: Seavenge (2023)


ไอเอ็มดีบี: 3.2
ระยะเวลา:74 นาที
นักข่าว ตากล้อง และโจรเล็กๆ น้อยๆ ติดอยู่ในเรือกลางทะเล สิ่งเดียวที่ขวางกั้นระหว่างพวกเขากับชีวิตของพวกเขาคือฉลามเมกาโลดอนยุคก่อนประวัติศาสตร์สูง 50 ฟุต พวกเขาทั้งหมดต้องรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอด