Knox Goes Away (2024)

Knox Goes Away (2024)


ไอเอ็มดีบี: 6.9
ระยะเวลา:114 นาที
นักฆ่าสัญญาหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เขาได้รับโอกาสในการไถ่ถอนตัวเองด้วยการช่วยชีวิตลูกชายวัยผู้ใหญ่ที่ห่างเหินกัน แต่เพื่อที่จะทำเช่นนั้น เขาต้องแข่งกับตำรวจที่เข้ามาใกล้เขา เช่นเดียวกับนาฬิกาที่เดินตามจิตใจที่ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วของเขาเอง