Kung Fu Panda 4 (2024)

Kung Fu Panda 4 (2024)


ไอเอ็มดีบี: 6.5
ระยะเวลา:94 นาที
Po กำลังเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของ Valley of Peace แต่ยังต้องการใครสักคนมาแทนที่เขาในฐานะ Dragon Warrior ด้วยเหตุนี้ เขาจะฝึกผู้ฝึกกังฟูคนใหม่ให้ตรงจุดนั้น และจะต้องเผชิญหน้ากับวายร้ายที่ชื่อว่ากิ้งก่าที่เสกสรรวายร้ายจากอดีต