Leanne Morgan: I’m Every Woman (2023)

Leanne Morgan: I’m Every Woman (2023)


IMDB: 7.4
ระยะเวลา: 60 นาที
โมรแกลอร์แสดงชีวิตของเธอผ่านเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับการเติบโตของเธอในเมืองเล็กในรัฐเทนเนสซี, การสมรสมาก almost 20 ปี, ความท้าทายในการเลี้ยงลูก 3 คน, และประสบการณ์แรกเป็นยายของเธอในระยะเวลา 60 นาที