Love You to Death: Playbook for Murder (2024)

Love You to Death: Playbook for Murder (2024)


ไอเอ็มดีบี: 5.2
ระยะเวลา:53 นาที
แพทริค เดอ ลา เซอร์ดาและอนาคตของคู่หมั้นแสนสวยคนใหม่ของเขาถูกตัดขาดอย่างไร้ความปราณีเมื่อพวกเขาพบว่าตนเองตกอยู่ภายใต้ความหึงหวง