May You Stay Forever Young (2022)

May You Stay Forever Young (2022)


IMDB: 7.1
ระยะเวลา: 86 นาที
ในเดือนมิถุนายน 2019, YY เป็นหนึ่งในหลายคนที่เข้าร่วมการประท้วงต่อกฎหมายให้นำออกจากฮ่องกง. เธอประกาศว่าเธอจะฆ่าตัวตายเป็นวิธีกระตุ้นที่สิ้นเชิงเพื่อให้รัฐบาลฮ่องกงตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา. กลุ่มผู้ชุมนุมร่วมกันต้องการแข่งกับเวลาในการค้นหาเธอก่อนที่จะสายเกินไป. หลังจากการล่าหาที่ทรุดจิกของความอดทนทางอารมณ์, ไล่ถูกพบอยู่ที่ด้านบนของอาคารพร้อมที่จะกระโดดออก…