Mephisto (2022)

Mephisto (2022)


ไอเอ็มดีบี: 6
ระยะเวลา:108 นาที
เฮเลนาต้องทนทุกข์ทรมานจากการสูญเสียพ่อแม่ของเธอ ระหว่างการไว้ทุกข์และการละทิ้ง เธอได้รับผ่านความฝัน ข้อความที่จะทำให้เธอเจาะลึกตัวเอง และในขณะเดียวกัน ก็ได้ติดตามเส้นทางอันแปลกประหลาดของใครบางคนที่จะเปลี่ยนแปลงการดำรงอยู่ของเธอ