Meru (2015) เมรู ไต่ให้ถึงฝัน

Meru (2015) เมรู ไต่ให้ถึงฝัน


ไอเอ็มดีบี: 7.7
ระยะเวลา:89 นาที
Meru เป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของนักปีนเขาชาวอเมริกันสามคน ได้แก่ Conrad Anker, Jimmy Chin และ Renan Ozturk ที่มุ่งมั่นในการบรรลุสิ่งที่เป็นไปไม่ได้