Messy (2022)

Messy (2022)


IMDB: 5.9
ระยะเวลา: 73 นาที
เป็นละครอาชญากรรมเรื่องราวเกี่ยวกับคนขายยาที่หยาบคายและแฟนสาวที่ขาดสนิท. ตกอยู่ระหว่างการหลอกลวงและการโกหก พวกเขาต่อสู้ในการเชื่อใจซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันต้องเผชิญกับการต่อต้านจากตำรวจและศัตรูของพวกเขา.