Mia and the Dragon Princess (2023)

Mia and the Dragon Princess (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.1
ระยะเวลา:83 นาที
มีอา สาวบาร์ผู้ร่าเริง ชีวิตของเธอตกอยู่ในความสับสนอลหม่านเมื่อผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในที่ทำงานของเธอ เพื่อหนีจากกลุ่มอันธพาลที่ใช้ความรุนแรงและไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้