Mojave Diamonds (2023)

Mojave Diamonds (2023)


ไอเอ็ม: 2.9
ระยะเวลา:100 นาที
อดีตนักสู้ MMA และพี่น้องของเขาต้องช่วยเหลือครอบครัวที่ถูกลักพาตัวจากกลุ่มอาชญากรอันตรายหลังจากเพชรผิดกฎหมายมูลค่า 50 ล้านเหรียญถูกขโมยไป