Motorvation (2022) มอเตอร์

Motorvation (2022) มอเตอร์


ไอเอ็ม: 6.4
ระยะเวลา:97 นาที
ภารโรงในเมืองเล็ก ๆ / นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ สะดุดกับชีวิต จนกระทั่งเขาได้รับการเปิดเผยส่วนตัว และเริ่ม ‘ไม่สร้างแรงจูงใจ’ ในเมือง ทำให้ทุกอย่างกลับหัวกลับหางในกระบวนการนี้