Mutant Chronicles (2008)

Mutant Chronicles (2008)


ไอเอ็มดีบี: 5.2
ระยะเวลา:111 นาที
เป็นปี 2707 ทรัพยากรธรรมชาติของโลกได้หมดไปโดยมนุษยชาติ การต่อสู้ที่ดุเดือดในช่วงที่เหลือระหว่างบริษัทคู่แข่ง ในระหว่างการต่อสู้ครั้งหนึ่ง ผนึกได้ถูกทำลายและปลุกเครื่องจักรโบราณและอันตรายซึ่งครั้งหนึ่งเคยพ่ายแพ้เมื่อหลายพันปีก่อนขึ้นมา คำสั่งที่รอการกลับมาจะต้องนำทหารกลุ่มเล็กๆ ไปทำลายมันทันทีและตลอดไป