My Daughter’s Killer | Netflix (2022) ชายที่ฆ่าลูกสาวผม

My Daughter’s Killer | Netflix (2022) ชายที่ฆ่าลูกสาวผม


IMDb: 6.9
เรื่องย่อ: สารคดีอาชญากรรมจากเรื่องจริงที่บอกเล่าถึงการต่อสู้หลายทศวรรษของพ่อ ที่ต้องการนำคนที่ฆ่าลูกสาวมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งในฝรั่งเศสและเยอรมนี ก่อนเลือกใช้วิธีการสุดขั้ว