My Everest (2023)

My Everest (2023)


ไอเอ็ม: 6.5
ระยะเวลา:86 นาที
ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตาม Max Stainton-Parfitt ชายพิการทางร่างกายที่ออกเดินทางเพื่อเดินป่าไปยังค่ายฐาน Mount Everest บนหลังม้า เมื่อความเป็นจริงและความเจ็บปวดของการเดินทางมาถึง เขาถูกบังคับให้ต้องตั้งคำถามถึงแรงจูงใจดั้งเดิมของเขาและความหมายที่อยู่เบื้องหลังการเดินทาง