Myth: Bigfoot Hunters (2021)

Myth: Bigfoot Hunters (2021)


ไอเอ็มดีบี: 2.9
ระยะเวลา:60 นาที
กลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานเพื่อค้นหาผู้สูญหายสองคนในป่าพบว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ตามลำพังเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแซสควอทช์