Nandor Fodor and the Talking Mongoose (2023)

Nandor Fodor and the Talking Mongoose (2023)


ไอเอ็มดีบี: 8
ระยะเวลา:96 นาที
ในปีพ.ศ. 2478 นันดอร์ โฟดอร์ นักจิตแพทย์ชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีได้เริ่มสืบสวนเหตุการณ์ประหลาดบนเกาะแมน ครอบครัวชาวอังกฤษโดยเฉลี่ย ครอบครัวเออร์วิงส์ อ้างว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลลึกลับในฟาร์มของพวกเขา พังพอนพูดได้ ชื่อเกฟ (ออกเสียงว่า “เจฟ”)