Narvik | Netflix (2023) นาร์วิค

Narvik | Netflix (2023) นาร์วิค


ไอเอ็ม: 6.7
ระยะเวลา:108 นาที
เมษายน พ.ศ. 2483 สายตาของโลกจับจ้องไปที่นาร์วิค เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ซึ่งเป็นแหล่งแร่เหล็กที่จำเป็นสำหรับเครื่องจักรสงครามของฮิตเลอร์ ตลอดสองเดือนแห่งสงครามฤดูหนาวอันดุเดือด ผู้นำเยอรมันต้องพบกับความพ่ายแพ้ครั้งแรก