Nelma Kodama: The Queen of Dirty Money (2024)

Nelma Kodama: The Queen of Dirty Money (2024)


ไอเอ็มดีบี: 5.6
ระยะเวลา:95 นาที
เนลมา โคดามะ พ่อค้าสกุลเงินชื่อดังในตลาดมืดได้ออกจากคุกแล้ว และได้เปิดโปงบทบาทของเธอในเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตครั้งใหญ่ในบราซิล