Neneh Superstar (2023)

Neneh Superstar (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.4
ระยะเวลา:95 นาที
Neneh เกิดมาเพื่อเต้นรำ เป็นเด็กหญิงผิวดำอายุ 12 ปีผู้ใฝ่ฝันที่จะเข้าโรงเรียน Paris Opera Ballet School แม้ว่าเธอจะมีความกระตือรือร้น แต่เธอก็ต้องพยายามเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อหลบหนีจากอาการของเธอและได้รับการยอมรับจากผู้อำนวยการโรงเรียน Marianne Bellage ผู้ค้ำประกันประเพณีและผู้ถือความลับที่เชื่อมโยงเธอกับนักบัลเล่ต์ตัวน้อย