Night and Fog (1956)

Night and Fog (1956)


IMDb: 8.6
เรื่องย่อ: หนังสารคดีเรื่องนี้ ถ่ายทำในปี 1955 โดยผู้กากับชาวฝรั่งเศส ชื่อ Alain Resnais ที่ถ่ายทาสารคดีเรื่องนี้ จาก footage ของจริง ที่ถ่ายทามาจากแคมป์ทรมานชาวยิว ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยผู้เขียนบทบรรยาย Jean Cayrol เป็นผู้ที่รอดชีวิตมาจากแคมป์ทรมานนี้ด้วยตัวเอง หนังใช้ภาพข่าวในขณะนั้นมานาเสนอ สิ่งที่ผู้สร้างต้องการก็คือการตีแผ่ความโหดร้ายของพวกนาซี ในค่ายกักกันชาวยิวแห่งนี้ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการกักกัน ไปจนถึงการได้รับอิสระภาพของชาวยิว