Night of the Hunted (2023)

Night of the Hunted (2023)


IMDB: 5.4
ระยะเวลา: 95 นาที
เมื่อผู้หญิงที่ไม่รู้บรรลุช่วงหยุดรถที่ปั๊มน้ำมันห่างไกลในเวลากลางดึก สามารถที่จะเป็นเหยื่อของนักยิงแบบโซเซียพัทส์กับแคมาของเอื้อแรทาที่มีคดีรังสีลับ ในการรอดตาย เธอจะต้องหลีกเลี่ยงกระสุนของเขาและต่อสู้เพื่อชีวิตของเธอ แต่ยังต้องค้นหาว่าใครต้องการให้เธอตายและเหตุผลที่เป็นเช่นไร.