No New Friends (2024)

No New Friends (2024)


ไอเอ็มดีบี: 4.5
ระยะเวลา:66 นาที
เมื่อกลุ่มเพื่อนรวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงชีวิตของเพื่อนสมัยเด็กที่จากไปเมื่อสิบปีก่อน พวกเขาพบว่าเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้เป็นเพื่อนเสมอไป