One Fine Morning (2022) เช้าวันหนึ่งที่ดี

One Fine Morning (2022) เช้าวันหนึ่งที่ดี


ไอเอ็ม: 7
ระยะเวลา:112 นาที
Sandra อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆ ในปารีสกับลูกสาววัยแปดขวบของเธอ เธอไปเยี่ยมเฟรดพ่อของเธอเป็นประจำ ซึ่งป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาทที่บั่นทอนความสามารถของเขาไปวันแล้ววันเล่า ขณะที่เธอออกเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวผ่านสิ่งกีดขวางผ่านบ้านพักคนชราเพื่อติดตั้งเฟรดริกในที่ปลอดภัย แซนดร้าก็บังเอิญเจอเคลมองต์ แม้ว่าเขาจะไม่เป็นอิสระ แต่ความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนก็เริ่มต้นขึ้น