Oracle (2023)

Oracle (2023)


IMDB: 5.1
ระยะเวลา: 85 นาที
หญิงสาวหนึ่งยอมรับงานในที่ดินที่มีประวัติร้ายแรง เมื่อเธอมาถึง โดยเร็วเธอรู้เร็วว่าฝันร้ายในวัยเด็กของเธอเกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายในบ้านนี้