Outlawed (2018) คอมมานโดนอกกฎหมาย 037HDD.COM

Outlawed (2018) คอมมานโดนอกกฎหมาย 037HDD.COM


IMDb: 5.8
เรื่องย่อ: เรื่องราวที่เต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่นและการฆาตกรรม หน่วยคอมมานโดต่อสู้ทางของเขาด้วยการล้อมเพื่อช่วยชีวิตผู้หญิงของเขา