Papaw Land (2021)

Papaw Land (2021)


ไอเอ็มดีบี: 6.6
ระยะเวลา:75 นาที
วัยรุ่นที่มีปัญหาใช้เวลาช่วงฤดูร้อนกับปู่ของเขาในโอซาร์ก ซึ่งเขาเป็นอิสระจากแม่ของเขา แต่ไม่ใช่อดีตอันเจ็บปวดของเธอ