Piet’s Sake (2021) สาเกของ Piet

Piet’s Sake (2021) สาเกของ Piet


ไอเอ็ม: N/A
ระยะเวลา:91 นาที
นายจ้างคนขาวแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวกับพนักงานคนผิวสีเพื่อสัมผัสประสบการณ์ชีวิตของกันและกัน ตลอดจนพรและภาระใดก็ตามที่พวกเขานำมาด้วย