Pilecki’s Report (2023)

Pilecki’s Report (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.8
ระยะเวลา:119 นาที
เรื่องราวที่กล้าหาญของกัปตัน Witold Pilecki ทหารในสงครามโลกครั้งที่สองผู้เปิดโปงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นที่ค่ายเอาชวิทซ์ กลับมามีชีวิตอีกครั้งในชีวประวัติอันกว้างใหญ่นี้