Plane (2023) ดิ่งน่านฟ้าเดือดเกาะนรก

Plane (2023) ดิ่งน่านฟ้าเดือดเกาะนรก


ไอเอ็ม: N/A
ระยะเวลา:107 นาที
หลังจากงานอันกล้าหาญในการนำเครื่องบินที่ได้รับความเสียหายจากพายุลงจอดในเขตสงครามได้สำเร็จ นักบินผู้กล้าหาญพบว่าตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มวางแผนจับเครื่องบินและผู้โดยสารเป็นเครื่องประกัน