Planetquake (2024)

Planetquake (2024)


ไอเอ็มดีบี: 4.5
ระยะเวลา:85 นาที
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่อยู่ลึกลงไปใต้ร่องลึกบาดาลมาเรียนาทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หากทีมนักแผ่นดินไหววิทยาชั้นนำไม่สามารถหยุดยั้งภัยพิบัติได้ เหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้โลกแตกสลาย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันล้านคน ในที่สุด ก็มีคนให้ความสนใจกับนักแผ่นดินไหววิทยาชั้นนำของเรา