Puss in Boots: The Last Wish (2022)  Puss in Boots: ความปรารถนาสุดท้าย

Puss in Boots: The Last Wish (2022) Puss in Boots: ความปรารถนาสุดท้าย


ไอเอ็ม: 7.7
ระยะเวลา:104 นาที
พุซ อิน บู๊ทส์ค้นพบว่าความหลงใหลในการผจญภัยของเขาถึงขีดสุด เขาเผาผลาญชีวิตไปแล้ว 8 จาก 9 ชีวิต ทำให้เขาเหลือเพียงชีวิตเดียว Puss ออกเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เพื่อค้นหา Last Wish ในตำนานและฟื้นฟูทั้งเก้าชีวิตของเขา