Rebel Moon – Part One: A Child of Fire (2023)

Rebel Moon – Part One: A Child of Fire (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.6
ระยะเวลา:134 นาที
เมื่ออาณานิคมอันเงียบสงบบนขอบกาแล็กซีพบว่าตนเองถูกคุกคามโดยกองทัพของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินบาลิซาเรียส ผู้เผด็จการ พวกเขาจึงส่งโคร่า หญิงสาวผู้มีอดีตอันลึกลับ ออกตามหานักรบจากดาวเคราะห์ใกล้เคียงเพื่อช่วยพวกเขายืนหยัด