Red Water (2021) น้ำแดง

Red Water (2021) น้ำแดง


ไอเอ็ม: 4.5
ระยะเวลา:68 นาที
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทร กิจกรรมของฉลามจึงปรากฏขึ้นใกล้กับพื้นที่ดำน้ำบางแห่ง แต่ไม่ทราบร่องรอย หมอ Shen Xin ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของ Liu Yiran ลูกพี่ลูกน้องของเขา แต่โดยบังเอิญ เขาได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องตลกทางอารมณ์ของแฟนลูกพี่ลูกน้องของเขา Zhou Tianming และ He Wendy เจ้านายของเขา อย่างที่ทุกคนทราบ ทั้งสี่คนหลงเข้าไปในสถานที่ที่มีฉลามชุกชุม และมีการล่าอย่างกระหายเลือด เพื่อช่วยชีวิตทุกคน Shen Xin เริ่มการแข่งขันที่สิ้นหวังกับฉลามกระหายเลือด การต่อสู้เพื่อฉลาม