Remember Me: The Mahalia Jackson Story (2022) จดจำฉัน: เรื่องราวของ Mahalia Jackson

Remember Me: The Mahalia Jackson Story (2022) จดจำฉัน: เรื่องราวของ Mahalia Jackson


ไอเอ็ม: 6.9
ระยะเวลา:93 นาที
ติดตามความสำเร็จในอาชีพการงานของแจ็กสัน ตลอดจนมิตรภาพอันเป็นเอกลักษณ์และความทุ่มเทของเธอที่มีต่อมาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ และการมีส่วนร่วมของเธอต่อขบวนการสิทธิพลเมือง