Return to the Blue Lagoon (1991)

Return to the Blue Lagoon (1991)


ไอเอ็ม: 5.1
ระยะเวลา:98 นาที
ในภาคต่อของคลาสสิกปี 1980 เด็กสองคนติดอยู่บนเกาะที่สวยงามในแปซิฟิกใต้ เมื่อไม่มีผู้ใหญ่คอยชี้แนะ ทั้งสองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยกันและกลายเป็นวัยรุ่นผิวสีแทนในความรัก