Rumble Through the Dark (2023)

Rumble Through the Dark (2023)


IMDB: N/A (ไม่มีข้อมูล)
ระยะเวลา: 116 นาที
เกิดขึ้นในแสงสว่างของแอร์เคียงแม่น้ำมิสซิสซิปปีที่เขตดินแดลตา ที่นั่นมีชายชาติคนหนึ่งที่เคยมีสมรรถนะในการต่อสู้ไม่ใช้ปุงมือ ต้องชนะการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อชำระหนี้กับนายร้ายในพื้นที่และรักษาบ้านเกิดเถื่อนในวัยเด็กของเขา – สิ่งที่เสี่ยงไม่ใช่น้อยมากนอกเหนือจากชีวิตหรือตาย