Scarygirl (2023)

Scarygirl (2023)


ไอเอ็มดีบี: 6.2
ระยะเวลา:90 นาที
ในขณะที่โลกของเธอถูกปกคลุมไปด้วยความมืด เด็กสาวจะต้องเอาชนะความกลัวของเธอและเดินทางไปยังเมืองแห่งแสงสว่างลึกลับ ช่วยพ่อของเธอจากนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นอันตราย และป้องกันการถูกทำลายล้างโลกของเธอ