Secret Space UFOs: Fastwalkers (2023)

Secret Space UFOs: Fastwalkers (2023)


ไอเอ็ม: 6.7
ระยะเวลา:129 นาที
นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยความจริงเบื้องหลังการพบเห็น UFO ของ NASA การมีส่วนร่วมทางทหารและการปกปิดในการเดินทางที่ยาวนานถึงห้าทศวรรษ ค้นพบความเป็นจริงของกิจกรรม UFO ในอวกาศและชั้นบรรยากาศของเรา