She’s Obsessed With My Husband (2024)

She’s Obsessed With My Husband (2024)


ไอเอ็มดีบี: 5.7
ระยะเวลา:88 นาที
ไวโอเล็ตถือคบเพลิงให้กับการ์เร็ตต์ ผู้เป็นที่รักในชีวิตของเธอ นับตั้งแต่พวกเขาออกเดทกันในโรงเรียนมัธยมปลายเมื่อ 20 ปีที่แล้ว หลังจากย้ายมาอยู่ข้างๆ การ์เร็ตต์ เธอก็ตั้งใจที่จะทำลายชีวิตสมรสของเขาและเข้ามาแทนที่ภรรยาของเขา