Sorry/Not Sorry (2024)

Sorry/Not Sorry (2024)


ไอเอ็มดีบี: 4.4
ระยะเวลา:90 นาที
ทีมผู้สร้าง Caroline Suh และ Cara Mones กลับมาตรวจสอบกรณีของ Louis C.K. ที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศในปี 2017 พวกเขาสำรวจการกลับมาของเขาและผลกระทบที่มองไม่เห็นจากเรื่องนี้ที่มีต่อผู้หญิงที่พูดต่อสาธารณะเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขา