South of Hope Street (2024)

South of Hope Street (2024)


ไอเอ็มดีบี: 7.1
ระยะเวลา:101 นาที
มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นบนท้องฟ้า มีเพียงหญิงสาวคนหนึ่งและเพื่อนที่แปลกแยกของเธอบางคน…สังเกตเห็น แต่พวกเขากลับไร้เสียง เมื่อมันเริ่มแปลกขึ้น แม้จะอยู่ข้างล่างก็ตาม เมื่ออยู่บนพื้น มันก็เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่เรียกว่าเป็นลางไม่ดีว่า ‘ปกติ’