Spies Like Us (1985) สปาย เป๋อ สปายเปิ่น

Spies Like Us (1985) สปาย เป๋อ สปายเปิ่น


ไอเอ็ม: 6.4
ระยะเวลา:102 นาที
เจ้าหน้าที่รัฐบาลจอมงุ่มง่ามสองคนคิดว่าพวกเขาเป็นสายลับของสหรัฐฯ แต่กลับพบว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นตัวล่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์