Splendid Isolation (2022) การแยกที่ยอดเยี่ยม

Splendid Isolation (2022) การแยกที่ยอดเยี่ยม


ไอเอ็ม: 4.5
ระยะเวลา:76 นาที
คู่รักที่อาศัยอยู่ด้วยกันบนเกาะห่างไกลแต่ถูกบังคับให้ต้องแยกจากกันทางร่างกายหลังจากที่คนใดคนหนึ่งติดเชื้อไวรัส การแยกตัวของพวกเขาถูกรบกวนโดยการมาถึงของบุคคลที่สามที่มีภูมิคุ้มกันและเป็นผลให้สามารถสัมผัสโดยตรงกับทั้งสองคนได้