State of Consciousness (2023)

State of Consciousness (2023)


ไอเอ็มดีบี: 5.1
ระยะเวลา:106 นาที
สตีเฟนแยกฝันร้ายและความเป็นจริงไม่ออก เมื่อเขาถูกบังคับให้กินยาเพื่อรักษาอาการทางจิตที่เขาไม่มี เพื่อฟื้นสติและกลับสู่ชีวิตปกติ เขาจึงออกเดินทางเพื่อหนีจากสถาบันที่เขาติดอยู่