Streetwalker (2022) คนเดินถนน

Streetwalker (2022) คนเดินถนน


ไอเอ็ม: 4
ระยะเวลา:98 นาที
ผู้หญิงคนหนึ่งเอาชีวิตรอดจากคืนที่เจ็บปวดเพียงเพื่อพบว่าตัวเองอยู่ในความจริงที่เหมือนฝันร้าย เมื่อเธอถูกดึงเข้าไปในแผนการของสิ่งมีชีวิตต่างมิติโดยไม่เต็มใจ