Strength of a Woman (2023)

Strength of a Woman (2023)


ไอเอ็ม: 6.7
ระยะเวลา:87 นาที
ติดตามเคนดราที่พบว่าตัวเองล้มเหลวในการแต่งงานและต้องรับมือกับการตัดสินใจในชีวิตของเธอ เมื่อเบ็นกลับเข้ามาในชีวิตของเธอ เธอกลับเข้าสู่จุดวิกฤติและต้องเจาะลึกเพื่อค้นหาความแข็งแกร่งที่จะควบคุมชีวิตของเธอ