Student Seduction (2022)

Student Seduction (2022)


ไอเอ็ม: 5.5
ระยะเวลา:84 นาที
แอนนี่ผู้ซึ่งพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะยกระดับผลการเรียน เข้าร่วมวงโกง และภายใต้อิทธิพลของมัน เริ่มมีความสัมพันธ์กับครูฝึกสอนลาครอส และนักเรียนคนหนึ่งใช้แบล็กเมล์เพื่อป้องกันไม่ให้เธอออกจากกลุ่ม