Sunday’s Illness (La enfermedad del domingo) (2018) โรคร้ายวันอาทิตย์ (ซับไทย)

Sunday’s Illness (La enfermedad del domingo) (2018) โรคร้ายวันอาทิตย์ (ซับไทย)


IMDb: 7.0
เรื่องย่อ: หลายสิบปีหลังจากถูกทอดทิ้งเมื่อครั้งยังเด็ก เคียราค้นพบแม่บังเกิดเกล้าและขอใช้เวลาร่วมกันกับเธอ 10 วัน ในสถานที่แสนห่างไกลแห่งหนึ่ง