Super Volcano (2023)

Super Volcano (2023)


ไอเอ็ม: 2.8
ระยะเวลา:86 นาที
เมื่อซุปเปอร์ภูเขาไฟคุกคามเกาะฮาวาย ทีมกู้ภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติที่ได้รับเรียกให้ช่วยเหลือต้องแข่งกับเวลาเพื่อช่วยผู้ที่อยู่ในเส้นทางของลาวาที่หลอมละลายและหยุดภูเขาไฟให้ดี